Ons team

arie-hoeksema

Dr. A.R. Hoeksema, tandarts algemeen practicus en tandarts geriatrie

Arie Hoeksema werd geboren op 23 juni 1963. Na het behalen van zijn VWO-diploma is hij Tandheelkunde gaan studeren in Groningen aan de RUG waar hij in 1991 als tandarts afgestudeerde. Na enkele waarnemingen in praktijken van collega’s in de regio Groningen heeft hij zich in 1993 gevestigd als tandarts algemeen practicus in Winschoten. Onder zijn leiding is de praktijk uitgegroeid tot een groot, modern en veelzijdig tandheelkundig centrum (Mondzorg Centrum Winschoten). Naast de algemene praktijk is hij sinds 1991 werkzaam in de tandheelkundige zorg aan kwetsbare ouderen in multiple verpleeghuizen. Sinds 1999 werkt hij daarvoor samen met dr. Anita Visser (tandarts MFP en tandarts Geriatrie). In 2012 werd hij als onderzoeker aangesteld aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het UMCG en deed hij promotieonderzoek binnen het thema mondzorg voor ouderen waarop hij eind 2016 is gepromoveerd. Samen met dr. Anita Visser geeft hij post doctorale nascholing voor tandartsen, huisartsen en andere zorgverleners in het gebied van de mondzorg voor ouderen eveneens vanuit de afdeling MKA en Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG. Daarnaast is hij gastdocent en scriptiebegeleider aan de RUG en Hanze Hoogeschool voor de colleges gerodontologie van de opleidingen Mondzorgkunde en Tandheelkunde in Groningen. Naast de zorg voor kwetsbare ouderen en de algemene praktijk heeft hij zich met name breed geschoold in het vakgebied van de orale implantologie, slaapgeneeskunde (slaap apneu) en de geriatrie. Op het gebied van de implantologie richt hij zich voornamelijk op de prothetiek en is daarvoor bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie geregistreerd als TSVI-p. In november 2014 werd hij door de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie erkend als tandarts Geriatrie en in 2016 door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS.

dsc_0351

Mw. prof. dr. A. Visser, tandarts Maxillo Faciaal Prothetist en tandarts geriatrie UMCG

Prof. dr. A. Visser (tandarts Maxillofaciaal Prothetist (MFP)/ tandarts Geriatrie/ tandarts restauratieve tandheelkunde) studeerde in 1996 af als tandarts aan de KUN waarna zij als tandarts Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg ging werken in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde UMC Groningen. Daarnaast werkte zij als tandarts waarnemer in de algemene praktijk en legde zij zich binnen het Centrum eveneens toe op de Maxillo Faciale Prothetiek. In 1998 heeft zij haar opleiding voor gedifferentieerd ziekenhuistandarts (poliklinische kaakchirurgische ingrepen) afgerond alsmede de opleiding voor het gebruik van lachgassedatie. In 2005 werd zij na haar 4 jarige opleiding als tandarts Maxillo Faciale Prothetiek ook erkend als tandarts MFP. Sinds 2005 is zij senior stafmedewerker en mede-opleider op de afdeling Kaakchirurgie van het UMC Groningen. Daarnaast werkt zij sinds 1999 samen met collega tandarts Arie Hoeksema (Winschoten) als verpleeghuistandarts op meerdere locaties in de provincie Groningen. Binnen het UMCG is zij oprichter en hoofd van het oligodontieteam, is zij oprichter van de werkgroep ectodermale dysplasie UMCG, stuurt zij de masterclasses gerodontologie voor verpleeghuistandartsen aan, en organiseert zij nationale en internationale congressen, geeft zij bij en nascholing voor tandartsen, specialisten (al dan niet in opleiding) geneeskunde en tandheelkunde en studenten tandheelkunde, en participeert zij actief in het multidisciplinaire implantologieteam en het hoofd hals oncologie team van het UMCG. In 2009 is zij aan de Universiteit van Groningen gepromoveerd op een onderzoek m.b.t. de zorg en nazorg voor de patiënten met intra- of extra-oraal implantaat-gedragen protheses. Zij is (co-) auteur van multiple wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale literatuur. Naast de patiëntenzorg begeleidt zij als onderzoeks coördinator Bijzondere Tandheelkunde meerdere onderzoekers op het terrein van de oligodontie, digitale ontwikkelingen in de maxillofaciale prothetiek, gerodontologie, sedatie van ouderen, bijzondere tandheelkunde en implantologie. In 2014 werd zij door de Nederlandse vereniging voor Gerodontologie geaccrediteerd als tandarts Geriatrie en in 2015 als Tandarts Restauratieve tandarts door de NVVRT. Daarnaast heeft de KNMT haar in mei 2015 benoemt tot voorzitter van de CBZ (Commissie Bijzondere Zorggroepen).

Dr. J. Tams, Mastercoördinator opleiding Tandheelkunde, UMCG

Jan Tams behaalde zijn tandartsdiploma in 1988 aan de Faculteit der Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Tot de sluiting van deze Faculteit in 1991 was hij hier werkzaam als staflid. Sinds zijn afstuderen is hij parttime werkzaam als tandarts algemeen practicus. In 1991 is hij als promovendus begonnen op de afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij promoveerde in 1998 op het proefschrift getiteld “Suitability of Polylactide Plates and Screws for Mandibular Fracture Fixation”. Sinds de heropening de opleiding Tandheelkunde in 1995 is hij werkzaam bij de disciplinegroep Tandheelkunde / Mondzorgkunde (UMCG). In de opleiding tandheelkunde heeft hij verschillende functies vervuld in het theoretisch en (pre)klinisch onderwijs, waaronder coördinator van het skillslab, teamleider op de onderwijskliniek en curriculumcoördinator tandheelkunde. Sinds 2010 is hij benoemd tot coördinator van de Masteropleiding Tandheelkunde.

In samenwerking met de afdeling MKA-chirurgie van het UMCG en in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie