Leidraad

Leermiddelen

De volgende leermiddelen worden beschikbaar gesteld:

 • Leidraad Masterclass Gerodontologie
 • Kernboek: Inleiding in de gerontologie en geriatrie, M. Visser, D.J.H. Deeg, D.Z.B. van Asselt, R. van der Sande. Bohn Stafleu van Loghum 2015

Certificaat

De deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname aan de Masterclass. Daarop zal worden aangegeven welke masterclasses wel en niet zijn gevolgd.

 KRT/KRM/KRT-P

De Masterclass is goedgekeurd door het Kwaliteitsregister Tandheelkunde (29,5 punten), het Kwaliteitsregister Mondhygiëne (29 Punten) en wordt erkend door beroepsvereniging voor tandprothetici ONT. Het is belangrijk dat als u voor deze KRT-, ONT- of KRM-accreditatiepunten in aanmerking wilt komen, u dan ook lid bent van deze organisaties. De punten zullen aan het einde van het jaar, na afloop van de cursus, worden doorgegeven

 Evaluatie cursus

De cursus wordt geëvalueerd op inhoud, sprekers en organisatie. De eerste evaluatie zal na dag 2 worden afgenomen, de tweede evaluatie na afloop van de cursus.

Doelstellingen Masterclass

Aan het einde van de Masterclass heeft de deelnemer kennis van:

  • Algemene epidemiologische ontwikkelingen op het gebied van de vergrijzing en op het gebied van de mondzorg van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen in het bijzonder
  • Algemeen lichamelijke en psychosociale veranderingen ten gevolg van veroudering en veranderingen in het oro-faciale gebied in het bijzonder
  • Neurodegeneratieve aandoeningen en de kenmerken van het dementieel syndroom
  • De beoordeling van de mate van kwetsbaarheid van ouderen
  • Mondgezondheid in relatie tot de algemene gezondheid
  • Diagnostiek, consequenties van een droge mond voor de mondgezondheid alsmede de therapeutische mogelijkheden
  • Het afnemen van een medische, tandheelkundige en psychosociale (hetero-) anamnese, het uitvoeren van mondonderzoek bij kwetsbare ouderen.
  • De aandachtspunten(formulering), zoals duurzaamheid en voorspelbaarheid, bij het opstellen van zorg- en behandelplannen voor kwetsbare ouderen. Levensloopbestendige behandelplanning
  • De aandachtspunten bij preventie en behandelingen bij ouderen op het terrein van de cariologie, parodontologie, endodontologie, implantologie, dento-alvolaire chirurgie, prothetiek en restauratieve tandheelkunde
  • Beleid voor bloederige ingrepen bij ouderen en de nieuwe generatie bloedverdunners
  • Beleid m.b.t. de gezondheidszorg voor ouderen in het algemeen: thuiswonende ouderen, ouderen in verpleeghuis
  • De organisatie, regelgeving en financiering van de mondgezondheidszorg voor (kwetsbare) ouderen, waaronder de Wlz
  • De aandachtspunten in de mondzorg voor kwetsbare ouderen in algemene praktijk, thuissituatie en het verpleeghuis
  • De mogelijkheden tot interdisciplinair samenwerken in de mondzorg voor kwetsbare ouderen zoals de mondhygiënist, de verplegend en verzorgend personeel, thuiszorg en mantelzorg verpleeghuisartsen
  • Het gedrag en de mogelijkheden om niet-coöperatief gedrag te beïnvloeden bij kwetsbare ouderen en hun omgeving
  • De wijze van communicatie met kwetsbare ouderen, hun familie en de mantelzorg
  • Het omgaan met ethische dilemma’s rond veroudering, het hanteren van richtlijnen, en de zorg en behandelingen van kwetsbare ouderen. 

 

Programma Masterclass 1-5

MASTERCLASS – dag 1

Datum: vrijdag 31 januari 2020

Thema’s

 1. Introductie Masterclass / Inleiding Gerodontologie
 2. Oud worden en oud zijn/ ouderdomsziekten

Programma

09.30-10.00       Ontvangst (Panoramazaal)

10.00-10.10       Welkom door Prof dr F.K.L. Spijkervet, hoofd afdeling MKA-chirurgie UMCG

10.10-10.30       Kennismaking / opzet Masterclass – Dr J. Tams

10.30-11.30       Voordracht 1 – Prof dr A. Visser, hoogleraar gerodontologie

11.30-12.00       Voordracht 1 – Dr A.R. Hoeksema, tandarts geriatrie 

12.10-13.00       Lunch (Grand Café UMCG)

13.15-13.45       Vervolg voordracht 1 – Dr A.R. Hoeksema, tandarts geriatrie 

13.45-15.00       Bespreking casuïstiek -Dr A.R. Hoeksema, tandarts geriatrie & Prof dr A. Visser, hoogleraar gerodontologie UMCG

15.00-15.15       Pauze

15.15-16.45       Voordracht 2 – Drs S. Festen, internist ouderengeneeskunde UMCG

16.45-17.00       Discussie n.a.v. voordrachten – evaluatie

17.00-17.30       Borrel en gezellig napraten

 Locatie

UMCG, Panoramazaal (4e etage)

Voordracht 1

Vergrijzing is een veelbesproken item in de media en de literatuur. Maar waar hebben we het eigenlijk precies over. En wat betekent dit voor de tandheelkundige zorgprofessional. Hoe zijn de demografische ontwikkelingen? Wat zijn de toekomst verwachtingen m.b.t. ouderenzorg. Hoe zorgen wij dat onze praktijken klaar zijn voor een toename van kwetsbare ouderen? Hoe organiseren wij de mondzorg voor ouderen?

Wat is geriatrische tandheelkunde? Wat zien wij in de thuissituatie en in verpleeghuizen? Levensloop bestendig plannen. Welke overwegingen nemen we bij het opstellen van een behandelplan? Wat is anders in deze planning in vergelijking met het opstellen van een plan voor een gezonde jongere? Belang van mondzorg voor ouderen.

Voordracht 2

Kwetsbaarheid, veroudering, meest voorkomende ouderdomsziekten, cognitieve en geheugen stoornissen. Quality of life en zorgafhankelijkheid van kwetsbare ouderen. Medische en psychosociale problematiek bij ouderen.

 

MASTERCLASS – dag 2

Datum: vrijdag 3 april 2020

Thema’s

 1. Geriatrische zorg. Welke verschillende zorgverleners zijn betrokken rondom de zorg voor kwetsbare ouderen? Wat is hun rol? Hoe kunnen we samenwerken?
 2.  De droge mond
 3. Implantologie en prothetiek bij kwetsbare ouderen

Programma

09.30-10.00       Ontvangst (Panoramazaal)

10.00-11.00       Voordracht 1 – prof. dr. B.C. van Munster, hoogleraar geriatrie, UMCG

11.00-12.00       Voordracht 1 – drs. N.R. de Vries, huisarts, De Hoven, Delfzijl 

12.10-13.10       Lunch (Grand Café UMCG)

13.15 -14.15    Bespreking casuïstiek, dr. A.R. Hoeksema, tandarts geriatrie & prof. dr. A. Visser, hoogleraar gerodontologie UMCG

14.15- 15.00      Voordracht 2-  prof. dr. A. Vissink, hoogleraar Oral Medicine, UMCG

15.00-15.15      Pauze

15.15- 17.15    Voordracht 3 – prof. dr. G.M. Raghoebar, hoogleraar implantologie, UMCG

17.15-17.30       Discussie – evaluatie

17.30-18.00       Borrel en gezellig napraten

Locatie

UMCG, Panoramazaal (4e etage)

 Voordracht 1

Welke artsen houden zich bezig met geriatrische zorg en wat doen zij voor ouderen? Welke ouderen komen op welk spreekuur? Hoe is geriatrsiche zorg in het ziekenhuis georganiseerd? Heeft mondzorg de aandacht van geriaters en verpleeghuisartsen? En wie heeft de regie voor patienten? Wat gaat er vooraf aan en verpleeghuis opname en hoe is de zorg in verpleeghuizen georganiseerd? Hoe gaat een gedwongen opname? Wat zijn de taken van een arts in het verpleeghuis? Werken als verpleeghuisarts (intakes, zorg leveren, waar houdt de zorg op? (ethiek). Hoe kunnen we de contacten tussen tandartsen en artsen verbeteren? Hoe beoordelen we dementie en delier. Wanneer krijg je de “Wlz” status?

 Voordracht 2

Xerostomie; Oorzaak, gevolg en symptomatische behandeling.

 Voordracht 3

Orale functieproblematiek geriatrische patiënten. Implantologie: indicatiestelling en contra-indicaties implantologie in de gecompromitteerde patiënten (behandelbaarheid, narcose risico’s, bisphosfonaten, leeftijd, lage kaak, hoge kaak, periimplantitis.)

 

 MASTERCLASS – dag 3

Datum: vrijdag 5 juni 2020

Thema’s

 1. Neurodegeneratieve aandoeningen
 2. Polyfarmacie bij ouderen
 3. Do’s en dont’s in de gerodontologie
 4. Medische tandheelkundige interacties

 Programma

09.30-10.00       Ontvangst (Panoramazaal)

10.00-12.00       Voordracht 1 – Drs J.J. de Vries, neuroloog, neuroloog, UMCG

12.15-13.00       Lunch (Grand Café UMCG)

13.00-14.00       Bespreking casuïstiek Dr A.R. Hoeksema, tandarts geriatrie & Prof dr A. Visser, hoogleraar gerodontologie UMCG

14.00-15.00       Voordracht 2– Dr R. Atiqi, internist klinisch farmacoloog, UMCG

15.00-15.15       Pauze

15.15-16.00       Voordracht 3– Dr A.R. Hoeksema, tandarts-geriatrie

16.00-17.00       Voordracht 4– dr. W Nesse 

17.00-17.15       Discussie – evaluatie

17.30-18.00       Borrel en gezellig napraten

Locatie

UMCG, Panoramazaal (4e etage)

Voordracht 1

Neurodegeneratieve aandoeningen. Het dementieel syndroom; oorzaken en gevolg (ziekteverloop). Inzicht in hersenfuncties/ neurologische aandoeningen –problematiek geriatrische patiënten. CVA. Parkinson; Beweging en bewegingsstoornissen van ouderen

Voordracht 2

Polyfarmacie – werking, bijwerking en interactie veel gebruikte medicatie bij ouderen. Tandheelkundige implicaties

Voordracht 3

Do’s en don’ts in de gerodontologie. Welke praktische zaken loop je tegenaan en hoe kun je die oplossen als je zorg levert en een zorgstructuur wilt neerzetten in verpleeghuizen, in de thuiszorg en algemene praktijk

Voordracht 4

Relaties mondgezondheid algemene gezondheid. Hoe kan een infectie effect hebben op de rest van het lichaam en hoe kunnen we een goede risico inschatting maken? Daarbij komt de PISA aanbod.

 

MASTERCLASS – dag 4

Datum: vrijdag 11 september 2020

Thema’s

 1. Risico’s van tandheelkundige behandeling. Bloed en bloederige ingrepen
 2. Ethische dilemma’s in de praktijk

Programma

09.30-10.00       Ontvangst (Panoramazaal)

10.00- 12.10      Voordracht 1 – Mw dr M. Piersma, internist en hoofd medische trombose dienst Groningen & Dr B. van Minnen, kaakchirurg, chef de clinique UMCG

12.10-12.20       Discussie

12.30-13.20       Lunch (Grand Café UMCG)

13.30-14.30       Bespreking casuïstiek Dr A.R. Hoeksema, tandarts geriatrie & verpleeghuistandarts & Prof dr A. Visser, tandarts geriatrie en tandarts MFP

14.30-14.40      Korte pauze

14.40-15.45       Voordracht 2– Drs E.E. Feenstra, ethicus, UMCG

15.45-16.00       Pauze

16.00-17.00       Vervolg Voordracht 2 en groepsdiscussie ethische aspecten

17.00-17.15      Afronding / discussie

17.15-18.00       Borrel en gezellig napraten

Locaties

UMCG, Panoramazaal (4e etage)

Voordracht 1

Bloed / extracties/ kleine kaakchirurgische ingrepen bij de gecompromitteerde ouderen. Bloedstolling & bloedverdunners. Het ACTA protocol; extraheren bij ontstolde patiënten. Extraheren zonder röntgenfoto: risicomanagement. Edocarditis profylaxe. Richtlijnen. Verwijzen naar de kaakchirurg. Acute medische problemen in de tandheelkundige setting. Problematiek rondom bisfosfonaten. 

Voordracht 2

Ethische dilemma’s in de geriatrische mondzorg. Grenzen van de mondzorg. Wilsonbekwaamheid. Keuzes maken en verantwoorden. Beslismodellen aan de hand van casuïstiek

 

MASTERCLASS – dag 5

 Datum: vrijdag 6 november 2020

Thema’s

Sedatie – Narcose en sedatie bij geriatrische patiënten.

Workshops

 1. (Beginnende) dementie leren herkennen en mee om leren gaan in de praktijk waar u geconfronteerd wordt met dementerende thuiswonende ouderen
 2. Een schone mond voor iedereen? Organisatie mondgezondheidszorg in verpleeghuizen en zorginstellingen
 3. Gedrag / omgaan met agressie en oncoöperativiteit bij demente ouderen

Programma

09.30-10.00       Ontvangst (Panoramazaal)

10.00-12.00       Voordracht 1  drs C.R.M. Barends, anesthesioloog, voorzitter van de sedatiecommissie UMCG

12.00-13.00       Lunch (Grand Café UMCG)

13.00-13.15       Explicatie middagprogramma. Indeling groepen

13.15-15.00      Workshop I – drs. W. van den Bremen en mw. drs. I. Holtrop / Workshop II – mw. D. Masman-Kappert / Workshop III – dhr. L. Wolthers

15.00-15.30       Pauze en wisselen groepen

15.30-17.15      Workshop I – drs. W. van den Bremen en mw. drs. I. Holtrop / Workshop II – mw. D. Masman-Kappert / Workshop III – dhr. L. Wolthers

17.15-17.45       Einddiscussie, eindevaluatie en uitreiking certificaten

17.45-19:00       Borrel en gezellig napraten in Grand Cafe UMCG 

Locatie

UMCG, Panoramazaal (4e etage) en Onderwijscentrum (2e etage)

Voordracht 1

Medicamenteuze sedatie, (contra)indicaties. De (on)mogelijkheden om oncoöperatieve ouderen te sederen dan wel onder anesthesie te behandelen. Risico’s en gevolgen. Hoe werken anesthesisten als het gaat om medisch gecompromitteerde ouderen. Verwijzing en samenwerking met de anesthesist.

Workshop 1

Interactieve workshop o.l.v. Wycher van den Bremen (Theater van Verheldering). Wycher speelt met de cursisten gedragssituaties na zoals zij zich voor kunnen doen als dementerende ouderen in de tandartspraktijk komen en gaat daarover met u in gesprek. Wat kun je beter wel doen, wat beter niet? Hoe ga je om met situaties en wat kun je tegenkomen? Deelnemers kunnen ook zelf situaties inbrengen.

 Workshop 2

Docente Dieni Masman-Kappert (www.midomo.nl) laat u zien en beleven hoe mondzorg aan huis en in de zorginstellingen georganiseerd kan worden. Hoe begin je in een nieuwe zorginstelling en wat is ergonomische gezien een handige manier om kwetsbare zorgafhankelijke ouderen te helpen met mondzorg. Hoe leer je het anderen? Waar ga je tegen aan lopen in de mondzorg voor ouderen? Hoe ga je om met weerstand? Hoe organiseer je mondzorg thuis en in een zorginstelling? Hoe zet je je team zo optimaal mogelijk in? (tandarts, mondhygiënist, verzorgenden, mantelzorgers, familie).

Workshop 3

Trainer en psychiatrisch verpleegkundige Leonard Wolthers zal u laten zien hoe u om kunt gaan met agressie en lastig gedrag. Wat is normaal en wat is pathologisch gedrag? Hoe zorg je dat je zelf geen schade oploopt als er fysiek geweld gebruikt wordt door mensen die door cognitieve problemen angstig en ongeremd zijn? Hierbij horen ook fysieke oefeningen. Bijvoorbeeld hoe maak ik mezelf los als iemand mij stevig vastpakt. Ook is inbreng van eigen ervaringen mogelijk.