Doelstellingen

Aan het einde van de Masterclass heeft de deelnemer kennis van

 • Algemene epidemiologische ontwikkelingen op het gebied van de vergrijzing en op het gebied van de mondzorg van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen in het bijzonder
 • Algemeen lichamelijke en psychosociale veranderingen ten gevolg van veroudering en veranderingen in het orofaciale gebied in het bijzonder
 • Neurodegeneratieve aandoeningen en de kenmerken van het dementieel syndroom
 • De beoordeling van de mate van kwetsbaarheid van ouderen
 • Mondgezondheid in relatie tot de algemene gezondheid
 • Diagnostiek, consequenties van een droge mond voor de mondgezondheid alsmede de therapeutische mogelijkheden
 • Het afnemen van een medische, tandheelkundige en psychosociale (hetero-) anamnese, het uitvoeren van mondonderzoek bij kwetsbare ouderen
 • De aandachtspunten(formulering), zoals duurzaamheid en voorspelbaarheid, bij het opstellen van zorg- en behandelplannen voor kwetsbare ouderen
 • Levensloopbestendige behandelplanning
 • De aandachtspunten bij preventie en behandelingen bij ouderen op het terrein van de cariologie, parodontologie, endodontologie, implantologie, dento-alvolaire chirurgie, prothetiek en restauratieve tandheelkunde
 • Beleid voor bloederige ingrepen bij ouderen en de nieuwe generatie bloedverdunners
 • Beleid m.b.t. de gezondheidszorg voor ouderen in het algemeen: thuiswonende ouderen, ouderen in verpleeghuis
 • De organisatie, regelgeving en financiering van de mondgezondheidszorg voor (kwetsbare) ouderen, waaronder de AWBZ
 • De aandachtspunten in de mondzorg voor kwetsbare ouderen in algemene praktijk, thuissituatie en het verpleeghuis
 • De mogelijkheden tot interdisciplinair samenwerken in de mondzorg voor kwetsbare ouderen zoals de mondhygiënist, het verplegend en verzorgend personeel, thuiszorg en mantelzorg verpleeghuisartsen
 • Het gedrag en de mogelijkheden om niet-coöperatief gedrag te beïnvloeden bij kwetsbare ouderen en hun omgeving
 • De wijze van communicatie met kwetsbare ouderen, hun familie en de mantelzorg
 • Het omgaan met ethische dilemma’s rond veroudering, het hanteren van richtlijnen, en de zorg en behandelingen van kwetsbare ouderen