Docenten

Clemens Barends

Drs. C.R.M. Barends, anesthesioloog, voorzitter van de sedatiecommissie UMCG

Wycher

Drs. W. van den Bremen, Theater der Herkenning, www.gedragsgenerator.nl

Wycher van den Bremen is een veelzijdig man. Van huis uit sociaal geograaf/planoloog, maar stapte rond 1990 met beide benen in de zorg, eerst als projectleider Dementie Onderzoek in Groningen, later als preventiemedewerker bij Lentis. Hij heeft ruime ervaring als atletiektrainer, treedt op als omroeper bij grote atletiekevenementen als Nederlandse Kampioenschappen en de Fanny Blankers Koen Games. In 2016 is hij een van de speakers op het Europees Kampioenschap Atletiek in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Wycher heeft bijna 20 jaar ervaring als entertainer/communicator bij PWMFeestlift. Hij is op het toneel geboren en zal daar ook sterven. Zijn specialisatie: de combinatie van humor met serieuze ondertoon. Zware onderwerpen mijdt hij niet. Door die luchtig maar respectvol voor het voetlicht te brengen ontstaat een openheid, die er voor zorgt dat mensen gemakkelijker hun twijfels en zorgen met elkaar bespreken. Dat is de start om een stapje verder te komen bij het hanteren van hun problemen

Enne-Feenstra-150x150

Drs. E.E. Feenstra, ethicus, coördinator Professionalisering opleiding Tandheelkunde, UMCG

Enne Feenstra is in 2003 afgestudeerd als godsdienstwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2003 is hij werkzaam aan het UMCG als ethicus en docent. Tot 2010 was hij werkzaam bij het Expertisecentrum Ethiek in de Zorg. In deze functie heeft hij diverse kortlopende onderzoeken gedaan naar morele overwegingen die van invloed zijn op de inrichting en functioneren van (zorg)organisaties. Binnen het UMCG heeft hij ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van morele reflectie op diverse afdelingen. Buiten het UMCG heeft hij diverse workshops, trainingen en consulten gegeven bij verpleeghuizen, ziekenhuizen en een zorgverzekeraar. Sinds 2007 is Enne Feenstra werkzaam als docent bij de opleiding Tandheelkunde in Groningen. Daar doceert en coördineert hij het vak ethiek, het onderwijs in de lijn professionalisering en in de Specifieke Zorggroepen.

medewerkers van ouderengeneeskunde, UMCG 2016

Mw. drs. S. Festen, internist ouderengeneeskunde, UMCG

Drs. Suzanne Festen is sinds 2006 geregistreerd als internist-ouderengeneeskunde en sindsdien werkzaam als staflid op het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMCG. Ze houdt zich voornamelijk bezig met patiëntenzorg, poliklinisch en in de consultendienst, met speciale aandacht voor kwetsbare ouderen en delirante patiënten.
Daarnaast is ze betrokken bij de opleiding van arts-assistenten tot internist en in het aandachtsgebied ouderengeneeskunde. Ook geeft ze studentenonderwijs in de opleiding geneeskunde.

Ina

Mw. drs. I. Holtrop, Theater der Herkenning, www.gedragsgenerator.nl

Ina Holtrop is dol op creatief samenwerken en nieuwe uitdagingen! Ze studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, en slaagde in 2012 als Master Social Work. Momenteel is zij werkzaam als docent aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden voor de opleiding Sociaal Pedagogische hulpverlening. Ina heeft in het verleden praktijkervaring opgedaan met psycho-geriatrie, verzorgt trainingen voor Gedragsgenerator en deed haar masteronderzoek over het versterken van informele netwerken: Signalering door informele netwerken 2012. Zij publiceerde: Verdriet om dementie, informatief Alzheimer Nederland, n.a.v. een onderzoek over anticiperend rouwen bij dementie.
Ook publiceerde zij: De kracht van onzichtbare schakels, over het versterken van informele netwerken en Gronings Goud, oktober 2012, een praktijk verbeterinterventie rondom het versterken van informele netwerken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mw. D. Masman-Kappert, mondhygiënist, MiDoMO

Dieni Masman-Kappert is sinds 1974 mondhygiënist. Vanaf het begin van haar loopbaan heeft preventie, voorlichting, onderwijs, beleid en onderzoek haar aandacht gehad.
Het werken in algemene tandartspraktijken heeft zij steeds gecombineerd met werk in de gezondheidsvoorlichting. Vanaf 2000 heeft zij het praktische werk definitief vaarwel gezegd en bij het Gezondheidsinstituut NIGZ zich gericht op de mondzorg voor ouderen. Toen zij in 2009 het NIGZ moest verlaten i.v.m. bezuinigen door de overheid, heeft zij alle producten en diensten die waren ontwikkeld op het terrein van mondzorg ouderen mee kunnen nemen naar haar eigen trainings- en adviesbureau Midomo. Mondzorg voor ouderen staat centraal, maar ook andere zaken komen binnen Midomo aan bod. Meestal op het terrein van presenteren, communicatie, evaluatie en ook laaggeletterdheid.
Was vanaf 2000 de aandacht vooral gericht op ouderen in verpleeghuizen en heeft zij meegewerkt aan de Richtlijn Mondzorg en de implementatie daarvan, meer en meer richt zij zich op de thuiswonenden ouderen o.a. via Thuiszorg en de 1e lijn.
Zij is voorzitter van de Vakgroep Mondzorg Ouderen van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten en oud-bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie.

Baucke van Minnen

Dr. B. van Minnen, kaakchirurg, chef de clinique, UMCG

Baucke van Minnen (1975) studeerde geneeskunde in Groningen. Na zijn afstuderen in 2000 werkte hij enige tijd als basisarts in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. In 2001 begon hij aan de studie tandheelkunde in Groningen, welke in 2005 werd afgerond. In 2006 promoveerde hij op onderzoek het biologisch gedrag van een biodegradeerbaar polyurethaan schuim en de mogelijke toepassingen in dentoalveolaire chirurgie. De opleiding tot kaakchirurg (2005-2010) volgde hij in het UMC Groningen en het Medisch Centrum Leeuwarden. Na afronden van de specialistenopleiding bleef hij als kaakchirurg aan het UMCG verbonden, met als klinische aandachtsgebieden de aangezichtstraumatologie en de implantologie. Momenteel is hij, naast zijn dagelijks werk als Chef de Clinique, bestuurslid van de Vereniging Regiotafel Antistolling Groningen en lid van de commissies PAOK (PostAcademisch Onderwijs voor Kaakchirurgen), PAOT-NN (PostAcademisch Onderwijs voor Tandarsen – Noord Nederland) en lid van de traumasectie van de S.O.R.G. (Strasbourg Osteosynthesis Research Group).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Foto-Barbara-van-Munster-1024x684.jpg

Prof.dr. B.C. van Munster, hoogleraar Geriatrie UMCG

Barbara van Munster studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en volgde hierna bij het AMC de specialisatie tot internist, met aandachtsgebied ouderengeneeskunde. Later in 2013 registreerde zij zich tevens als klinisch geriater. In 2009 promoveerde zij als epidemioloog op het proefschrift “Pathophysiological studies in delirium, a focus on genetics.” Vanaf 2010 werkte zij als afdelingshoofd geriatrie in het Gelre ziekenhuis Apeldoorn, alwaar zij de verpleegafdeling klinische geriatrie en het expertisecentrum ouderengeneeskunde oprichtte. Vanaf 2019 is zij werkzaam bij het UMCG als hoogleraar interne geneeskunde in het bijzonder de ouderengeneeskunde / geriatrie. Vanuit haar drijfveer voor de verbetering van de kwaliteit van complexe, multidisciplinaire zorgtrajecten bij kwetsbare ouderen met multimorbiditeit in de 2e lijn is zij betrokken bij diverse landelijke en regionale projecten. Speerpunten in haar onderzoek vormen: kwetsbaarheid versus resilience, regievoering bij multimorbiditeit en perioperatieve optimalisatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Margriet-Piersma.jpg

Mw. dr. M. Piersma, internist en hoofd Medische trombosedienst Groningen

Margriet Piersma studeerde, na het behalen van haar gymnasiumdiploma in 1973, Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar arts-examen in 1980 heeft zij een jaar gewerkt als onderwijscoördinator en volgde zij aansluitend de opleiding Interne Geneeskunde in Groningen. In 1986 was haar opleiding tot internist afgerond en werkte zij vier jaar als onderzoeker medisch specialist op de afdeling Interne Geneeskunde van de RUG, specialisatie Hematologie met aandachtsgebied hemostase en rheologie. Vanaf 1991 is Margriet medisch leider van de Trombosedienst Groningen en vanuit die positie draagt zij bij aan wetenschappelijk onderzoek van de afdeling hematologie. Sinds 2005 is zij tevens medisch hoofd van de Diabetesdienst, Astma/COPD en Cardiovasculair Risicomanagement bedoeld ter ondersteuning van de huisartsen in het werkgebied van LabNoord. Margriet is tevens parttime werkzaam als algemeen internist in het Martini Ziekenhuis te Groningen en sinds 1986 ingeschreven als internist in het Register van erkende Medische Specialisten.

Gerry Raghoebar

Prof. dr. G.M. Raghoebar, kaakchirurg, hoogleraar Implantologie, UMCG

Gerry M. Raghoebar voltooide zijn studie tandheelkunde in 1984 te Groningen. Van 1984 tot 1988 werd hij opgeleid tot specialist in de Mondziekten en Kaakchirurgie op de afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Vanaf 1988 is hij als staflid verbonden aan deze afdeling waar hij zich in het bijzonder toelegt op de implantologie, reconstructieve preprothetische chirurgie en secundaire reconstructies. In 1991 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek getiteld “secondary retention of molars”. Het artsexamen werd in 1994 afgelegd te Groningen. Hij is fellow van de European Board of Oral and Maxillofacial Surgery. Hij is lid van het Consilium Implantologicum van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. Op 1 januari 2006 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als persoonsgebonden leerstoel “Implantologie en reconstructieve preprothetische chirurgie”. Naast de klinische werkzaamheden, verricht en begeleidt hij onderzoek, en is hij als docent betrokken bij het onderwijs aan zowel studenten geneeskunde als tandheelkunde. Van zijn hand verschenen meer dan 150 artikelen in de (inter)nationale literatuur. Hij geeft verschillende postacademische cursussen en voordrachten in binnen- en buitenland.

Kees Stellingsma

Dr. C. Stellingsma, mfp tandarts, UMCG

Cees Stellingsma studeerde tandheelkunde in Groningen en vertrok na zijn opleiding naar het zuiden omdaar een eigen parktijk te runnen. Dr Cees Stellingsma heeft vele jaren als algemeen parcticus gewerkt in zijn eigen praktijk in het zuiden van het land. In 1994 keerde hij terug naar zijn opleidingsstad Groningen en kwam fulltime werken als stafmedewerker binnen de bijzondere tandheelkunde van het toenmalige AZG (Academisch Ziekenhuis Groningen). Cees ging in 2000 in opleiding voor tandarts MFP en werd in 2004 erkend als tandarts Maxillo Faciall prothetist en verbonden aan de afdeling BijzondereTtandheelkunde-kaakchirurgie van het UMCG.
In 2007 promoveerde hij op een proefschrift gericht op het onderzoek naar de verschillende behandelmodaliteiten voor de extreemgeresorbeerde onderkaak. Dr Cees Stellingsma heeft veel ervaring met edento en complexe prothetiek en de daarbij behorende implantologie. Hij werkt verder samen in teamverband met collegaas vanuit andere disciplines om patiënten met ernstige OSAS en Schisis de juiste prothetische hulpmiddelen te kunnen verschaffen.

Arjan Vissink

Prof. dr. A. Vissink, kaakchirurg, hoogleraar Oral Medicin, UMCG

Arjan Vissink studeerde af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1982. In 1985 verdedigde hij aan dezelfde universiteit zijn proefschrift ‘Xerostomia. Development, properties and application of a mucin-containing saliva substitute’. Tussen 1987 en 1992 was hij als onderzoeker van Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen aangesteld bij de afdeling Radiobiologie van de Rijksuniversiteit Groningen voor het verrichten van onderzoek naar het mechanisme en de preventie van stralingsschade aan speekselklierweefsel. Sinds 1996 is hij als MKA-chirurg verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 1999 rondde hij zijn artsenstudie af. In 2003 werd hij als hoogleraar aangesteld bij de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeker met als leeropdracht de Orale Geneeskunde. Zijn onderzoek focust zich op de orale geneeskunde en de reconstructieve preprothetische chirurgie en implantologie. Arjan Vissink is (co)auteur van meer dan 500 ‘peer reviewed’ wetenschappelijke artikelen en talrijke boeken.

Jeroen de Vries

Drs. J.J. de Vries, neuroloog, chef de clinique neurologie, UMCG

Jeroen de Vries is sinds 2000 werkzaam in het UMCG. Voor aanvang van zijn specialisatie tot neuroloog heeft hij bijna een jaar wetenschappelijk en klinisch onderzoek gedaan bij patiënten met de ziekte van Alzheimer aan de Penn-Ralston Center (Memory Disorders Clinic) van University of Pennsylvania (Philadelphia, VS). Tijdens zijn specialisatie tot neuroloog was Jeroen als neurologisch consulent betrokken bij de multidisciplinaire overleggen op het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO). Na het afronden van zijn specialisatie in 2008 is hij toegetreden tot de staf van de afdeling Neurologie en van het UCO. Hij is gespecialiseerd in neurodegeneratieve aandoeningen en bewegingsstoornissen en vanuit deze interesse verbonden aan het dementiespreekuren een algemeen neurologiespreekuur op het UCO. Sinds 2009 is hij als chef de policlinique voor de afdeling Neurologie in het management betrokken. Vanuit onderwijs en opleiding is hij betrokken bij de opleiding Geneeskunde en de specialisatie tot neuroloog, internist-ouderengeneeskunde en ouderenpsychiatrie. Tevens is hij als gastdocent betrokken bij de opleiding Logopedie van de Hanze University. Vanuit de maatschappelijke taak als arts is hij als medisch adviseur betrokken bij twee patiëntenverenigingen namelijk voor die van de Ataxie van Friedreich en de Autosomaal Dominante Cerebellaire Ataxie (ADCA). Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is hij betrokken bij internationaal (ESMI) en eigen onderzoek bij ADCA patiënten (pathologie/obductie onderzoek, ophthalmologie).

LWolters2

Dhr. L. Wolthers, GGZ verpleegkundige / praktijkdocent omgaan met agressie, UMCG

Leonard Wolthers heeft vele jaren als verpleegkundige gewerkt in de psychiatrie waar hij veel met onhandelbare psychiatrische patiënten te maken had. Daarna kwam hij op een verpleegafdeling voor psychogeriatrische patiënten alwaar hij ook regelmatig met agressie en oncoöperatief gedrag te maken had. Hij volgde workshops en trainingen om met deze mensen om te kunnen gaan. Vanuit zijn interesse om mensen met gedragsproblemen zo goed mogelijk te begeleiden zonder dat de behandelaar of patient schade ondervindt kwam hij op het idee om met zijn ervaringen en op basis van literatuur trainingen te verzorgen en coaching te regelen voor beginnende maar ook ervaren collega’s werkzaam met onhandelbare of agressieve patiënten.

Ted Zuidgeest

Drs. T. Zuidgeest, tandarts gehandicaptenzorg, Martini Ziekenhuis Groningen, VBTGG

Ted Zuidgeest studeerde af als tandarts in Groningen in 1988.Zijn interesse ging van meet af aan uit naar gehandicapten en mensen met beperkingen. In de eerste 2 jaren na de opleiding was Ted verbonden aan de RUG (parttime onderzoeker afdeling Materia Technica en docent kindertandheelkunde) . Van 1989 tot 2008 heeft hij als tandarts (gehandicaptenzorg) binnen de stichting Vanboeijen te Assen mensen met een verstandelijke/meervoudige beperking behandeld.. Van 1990 tot 2011 had hij daarnaast een algemeen tandarts praktijk in Nieuwolda (eerst ook Midwolda). In 1992 startte hij zijn werkzaamheden als tandarts ouderenzorg in verpleeghuis Anholt te Assen en sinds 1993 behandelt hij tot op heden met zekere regelmaat als tandarts gehandicaptenzorg gehandicapten onder narcose in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen . Sinds 2008 is Ted tevens als tandarts gehandicaptenzorg verbonden aan Koninklijke Visio, locatie de Brink in Vries en vanaf 2011 (toen hij gestopt is met zijn algemene praktijk) als tandarts gehandicaptenzorg binnen de Trans te Nooitgedacht . Eveneens in 2010 startte hij een zelfstandige verwijspraktijk voor mensen met een beperking, kwetsbare ouderen en angstige kinderen (nu voor 0,4 à 0,5 fte). In 2006 werd Ted erkend als tandarts gehandicaptenzorg door de VBTGG (www.vbtgg.nl) en heeft daarna de voorzitters hamer overgenomen. Dit nadat hij eerst een groot aantal jaren lid was geweest van de werkgroep bijzondere tandheelkunde van de NMT. In 2010 startte hij met de masterclass Gerodontologie in het UMCG hetgeen uiteindelijk zou moeten leiden tot het behalen van de competentie eisen voor de erkenning tandarts gerodontologie of ouderenzorg.

Nienke de Vries heeft van 1987 tot 1995 Geneeskunde gestudeerd in Groningen en heeft na het behalen van haar bul meegewerkt aan een onderzoeksproject op het gebied van de gezondheidstoestand van ouderen in de Commenwealth of Dominica. In 1996 startte zij haar huisartsen opleiding in Groningen welke zij in 2000 heeft afgerond. Samen met een collega huisarts heeft zij jarenlang praktijkervaring opgedaan in haar eigen plattelandspraktijk in Noord Groningen. Zij heeft de complexe ouderenzorg logistiek en praktisch in haar praktijk geimplementeerd. Daarnaast volgde zij de leergang Palliatieve zorg, welke in 2014 werd afgerond. In 2018 kreeg zij een functie als arts in verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl en heeft daarom in 2019 haar werkzaamheden in de huisartsen praktijk neergelegd. Zij is nu fulltime verpleeghuisarts en doet dit met veel passie. Haar interesse voor mondgezondheid is groot en ze werkt graag samen met de tandartsen.

Mw Drs N.R. de Vries, verpleeghuisarts