Home

Binnen de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats. Recent beleid is erop gericht dat ouderen steeds langer blijven thuiswonen, daarbij ondersteund door (semi-) professionele hulp, familie en mantelzorgers. Dit geldt ook voor een grote groep kwetsbare ouderen, waarvan naar verwachting steeds minder opgenomen zullen worden in verpleeghuizen. Voor de nabije toekomst zal de focus van de “mondzorg voor ouderen” niet alleen liggen op diegenen die opgenomen zijn in het verpleeghuis, maar met name ook voor de groeiende groep thuiswonende ouderen.

De Masterclass Gerodontologie is een postacademische bij- en nascholing voor ervaren tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici die op reguliere basis zorg verlenen aan kwetsbare ouderen dan wel interesse hebben om deze zorg in de nabije toekomst te verlenen. De masterclass bevat een breed scala aan onderwerpen, zowel uit de Tandheelkunde als ook uit aangrenzende vakgebieden. Dit is bewust gekozen omdat in de Gerodontologie samenwerking met andere disciplines noodzakelijk is. We zijn de diverse inhoudsdeskundigen, die met groot enthousiasme voordrachten verzorgen voor deze Masterclass, veel dank verschuldigd. Dankzij hun inbreng kunnen we u dit inhoudelijk gevarieerde programma aanbieden. Onze dank gaat ook uit naar de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie die dit oorspronkelijke initiatief van harte heeft ondersteund.

Het hoofddoel van de Masterclass is om tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici beter te scholen in de zorg voor de groep kwetsbare ouderen, zowel in de algemene praktijk, de thuissituatie als in het verpleeghuis. Verder kunnen de deelnemende tandartsen de Masterclass gebruiken om te worden erkend als tandarts geriatrie. Wij zullen u hierover nader informeren.

white-frost-in-blue-umcg1image3